Coaching

 

Haluatko kehittyä? Haluatko selkeyttä ja suuntaa työhösi? Kaipaatko lisää voimavaroja käyttöösi? Etsitkö sparraajaa? Toivotko ryhmäsi hitsautuvan tehokkaammin yhteistyöhön?

 

Coaching on tulos- ja kehittymissuuntautunut valmennusprosessi, jossa tähdätään ihmisen kokonaisvaltaiseen kehitykseen ja kasvuun, tasapainoon ja ekologisuuteen. Coach toimii asiakkaan (yksilö/ryhmä) tukena, sparraajana ja puolueettomana kyseenalaistajana, auttaen asiakasta kirkastamaan tavoitteitaan sekä ottamaan käyttöön omia voimavarojaan ja kykyjään niin, että hän voi saavuttaa tavoitteensa..

 

Coachingin muodot:

  • Yksilöcoaching: johtajan, esimiehen tai asiantuntijan coaching
  • Ryhmäcoaching: vertais- ja kollegaryhmät samasta tai eri työyhteisöstä
  • Työyhteisöcoaching: mukana ovat työyhteisön jäsenet esimiehensä kanssa, esim. tiimi
mallikuva

Ongelmapuhe tuottaa ongelmia – ratkaisupuhe tuottaa ratkaisuja.
- Steve de Shazer

Muutostaito Oy - Iskoskuja 3 C 112 01600 VANTAA - puh: 050 525 3943

www.muutostaito.fi