Tukea muutokseen

 

Nopea muutosvauhti ja rajallinen koulutuksiin sijoitettavissa oleva aika tuottavat haasteita muutosprosessien menestyksekkäälle läpiviemiselle organisaatioissa. Coaching-prosessi mahdollistaa pienempien ryhmäkokojen ja lyhyempien istuntojen myötä tehokkaan oppimisfoorumin tavoitteelliselle muutoksessa etenemiselle. Työryhmä-/tiimicoaching kirkastaa yhteiset tavoitteet, tehostaa hiljaisen tiedon jakamista, tarjoaa foorumin muutospelkojen ja huolien rakentavalle käsittelylle, tuo esiin ryhmän voimavaroja ja tukee yhteisöllisyyden ja arvostavan työilmapiirin vahvistumista. Organisaatio näkee coachingin hyödyt sitoutumisen ja työtyytyväisyyden kasvuna sekä tuottavuuden, laadun ja tuloksen paranemisena.

mallikuva

Kyky ajatella tänään eri lailla kuin eilen erottaa viisaan itsepäisestä.

- John Steinbeck

Muutostaito Oy - Iskoskuja 3 C 112 01600 VANTAA - puh: 050 525 3943

www.muutostaito.fi