Dialogi

 

Työnohjaus on dialogissa tapahtuvaa kokemuksellista ja prosessuaalista, pitkäkestoista oppimista. Tärkeää on pysähtyminen kuulemaan, jakamaan, tutkimaan ja reflektoimaan. Tarkastelun kohteena ovat työhön, työyhteisöön ja työtilanteisiin sekä erilaisiin toiminta- ja reagointitapoihin liittyvät kokemukset ja tunteet. Prosessi on yllätyksellinen ja luova tutkimusmatka, joka tuottaa itsetuntemuksen syventymistä sekä synergeettistä ja luovaa oppimista yksilön ja työyhteisön parhaaksi.


Työnohjaus

Ainoa suunta,
mihin voimme loputtomasti ja turvallisesti kasvaa, on sisäänpäin.

Sieltä löytyy myös aika.
Aikaa ei voi saada kiinni juoksemalla, vaan pysähtymällä.

-Mari Aulanko

Muutostaito Oy - Iskoskuja 3 C 112 01600 VANTAA - puh: 050 525 3943

www.muutostaito.fi