Muutosprosessit

 

Elämme nopeiden muutosten aikaa, jolloin myös muutosten käsittely saattaa jäädä työyhteisöissä pinnalliseksi. Strategioiden ja visioiden luomaa loistavaa tulevaisuutta ei aina saavuteta ruohonjuuritasolla. Työnohjaus pyrkii organisaation tulevaisuuden muutosten ja suuntaviivojen konkretisoimiseen. Työryhmien tai yksittäisten työntekijöiden kanssa tutkitaan ja keskustellaan heihin kohdistuvista paineista ja mahdollisista muutoksen esteistä sekä luodaan tavoitteita. Ohjausprosessissa työryhmä sisäistää paremmin sen, mitä heiltä odotetaan tulevaisuudessa ja pystyy kriittisemmin arvioimaan omaa toimintaansa ja muutosta siinä. Ohjaus tukee tehokkaasti työyhteisön yhteistyötä ja vuorovaikutuskulttuurin muuttamista arvostavammaksi ja kohtaavammaksi.

Työnohjaus

Harmaata kaikki teoria, vihreää vain

elämän kultainen puu.

-J.W.Goethe

Muutostaito Oy - Iskoskuja 3 C 112 01600 VANTAA - puh: 050 525 3943

www.muutostaito.fi