Tapa toimia

 

Tiimityöskentely työmme laadun tukena

Haluamme antaa parasta valmennuksissamme. Suunnittelemme ja valmistelemme räätälöidyt valmennuksemme aina tiiminä. Tällä varmistamme sen, että kokemus- ja koulutustaustaltaan erilaisten valmentajiemme näkökulmat valjastetaan tilaajan käyttöön, valmennettavien kehittymisen tueksi.

 

Ihmisen kohtaaminen

Ihmisen aito kohtaaminen ja yksilöllinen arvostava kohtelu vaikuttavat positiivisesti työyhteisön toimivuuteen, työssä jaksamiseen ja tulokseen. Hyvinvoiva työyhteisö tukee innovatiivisuutta ja yhteisöllisyyden kokemista. Hyvä ilmapiiri edesauttaa myös muutosten menestyksekästä läpiviemistä

 

Erilaisuus voimavarana

Erilaisuus on yhteisöjen ehtymätön voimavara. Sen hyödyntäminen on mahdollisuus, joka vaatii työtä. Erilaisuus on myös hyvin pitkälle asenne- ja uskomuskysymys. Yksilön omiin asenteisiin vaikuttaa sekä hänen omat että yhteisössä vallitsevat uskomukset, kokemukset ja arvot. Tästä johtuen yhteisön kulttuurin muuttaminen vaatii koko työyhteisön yhteistä sitoutumista ja tahtoa – vastuu on kaikilla. Tässä me haluamme auttaa.

 

Dialogisuus

Autamme työyhteisöjä kehittämään vuorovaikutuskulttuuriaan kohti aitoa kohtaamista, dialogisuutta. Arvostava kuuleminen ja toisten näkemysten tutkiminen mahdollistaa dialogin. Se edesauttaa myös yhteisö- ja ryhmädynaamisten jännitteiden purkua sekä rakentavaa kohtaamista.

 

Kokemuksellinen oppiminen

Uskomme kokemukselliseen oppimiseen. Oppiminen ei ole tiedon jakamista, vaan sisäinen tapahtuma. Yksilön oma aktiivisuus ja henkilökohtainen asian työstäminen korostuvat, mutta ryhmä voi toiminnallaan siivittää prosessia. Yhteisöllisyyden kokemisessa on voimaa.

 

Laadukas yhteistyö

Pyrimme jo sopimusvaiheessa kartoittamaan asiakkaamme arvot ja uskomukset. Pitkäikäinen laadukas yhteistyö on tavoitteemme.

 

Ota yhteyttä!

Rakennetaan yhdessä juuri teidän työyhteisön tavoitteita ja resursseja vastaava kokonaisuus. Dialogissa, kohtaamalla.

mallikuva

En ihaile Kolumbusta sen vuoksi, että hän löysi uuden maanosan, vaan siksi, että hän lähti etsimään,

koska uskoi löytävänsä.

-Robert Turgot

Muutostaito Oy - Iskoskuja 3 C 112 01600 VANTAA - puh: 050 525 3943

www.muutostaito.fi