Työnohjaus

 

Työohjaus on ammatillisuutta tukevaa kehittämistoimintaa, joka parantaa työn laatua, työssä jaksamista ja oman toiminnan ymmärtämistä osana systeemiä. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä arjen kiireen keskellä tutkimaan ja jäsentämään omaa työtä ja omia työskentelytapoja.


Työnohjausprosessien kestot vaihtelevat muutamasta kerrasta jopa pariin vuoteen. Tapaamisia voisi olla esim. 2-4 viikon välein, yksittäisen tapaamisen keston ollessa 90–120 min.

 

Työnohjauksen muodot:

  • Yksilötyönohjaus: johtajan, esimiehen tai asiantuntijan ohjaus
  • Ryhmätyönohjaus: vertais- ja kollegaryhmät samasta tai eri työyhteisöstä
  • Työyhteisön työnohjaus: mukana ovat työyhteisön jäsenet esimiehensä kanssa

(Mainittakoon, että työnohjaus ei ole työhön perehdyttämistä tai itse työtehtäviin liittyvää työhönopastusta, joihin se usein sekoitetaan.)

Työnohjaus

Parempi kuunnella kuin puhua.

Parempi ehdottaa kuin tyrkyttää.

Parempi kysyä kuin väittää.

Muutostaito Oy - Iskoskuja 3 C 112 01600 VANTAA - puh: 050 525 3943

www.muutostaito.fi